I løbet af 2017 vil der blive lagt mange flere data ind  om Rasmus Roulund og hans familie.

Rebslager Rasmus Roulund (1806 - 1870)

Rasmus  Roulund bliver født den 14. januar 1806 på Sortebrødretorv og bliver hjemmedøbt den 17. januar 1806. Dåben bliver confimeret i Vor Frue Kirke den 21. februar 1806. Ved hans konfirmation i Sct. Knuds Kirke den 9. april 1820 skriver præsten: "Temmelig god Kundskab og God Opførsel"

 

Rasmus Roulund kom i lære hos sin morbroder Rebslager Rasmus Winther, og den 25. maj 1827 fik han sit svendebrev. Fire år senere i 1831 begik han sit mesterstykke i overværelse af to Laugsmestre ,og blev optaget i Rebslagerlauget den 8. april.  Den 26. oktober samme år fik han Borgerskab som rebslager i Odense. Nu var navnet Roulund blevet knyttet til virksomheden.

Rasmus Roulund havde stor energi, og den 20. januar 1854 søgte han om bevilling til at anlægge og drive et Saltkogeri med udsalg af dettes produkter. Den 24. februar samme år får han bevillingen og allerede den 15. juli 1854 annoncerer han i Fyens Stiftstidende at Saltraffinaderiet er etableret og klar til at anbefale sine produkter. Saltraffinaderiet kom til at bestå i næsen 50 år, men måtte indstille produktionen da, Toldloven af 5. maj 1908 trådte i kraft 1 januar 1909, og gjorde produktionen urentabel.